RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

6.00 - 8.00 ( CZĘŚĆ I - PORANNA ) 

Schodzenie się dzieci , zajęcia opiekuńcze , inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie tematy . Zabawy samodzielne - tworzenie warunków umożliwiajacych dzieciom swobodny rozwój , praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym . Zabawy integrujące grupę . 

 

8.00 - 8.30 

Zabawy i ćwiczenia poranne . Przygotowanie do śniadania  - czynności porządkowe , higieniczne i samoobsługowe w łazience .

 

8.30 - 9.00

Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w  zakresie dbałości o zdrowie .

 

9.00 - 9.15

Czynności higieniczne  i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do zajęć .

 

9.15 - 10.15 ( CZĘŚĆ II - GŁÓWNA )

Zajęcie kierowanez całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego . Organizowanie zabaw twórczych , ruchowych stymulujących rozwój dziecka

 

10.15 - 10.30

Przekąska z owoców i warzyw  - czynności porządkowe, higieniczne w łazience 

 

10.30 - 11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego ( nauka ubierania się , wiązania sznurowadeł , zapinania guzików , suwaków - doskonalenie czynności ). Zabawy samodzielne w ogrodzie ( zabawy tropiące , obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych ) . Zabawy z językiem obcym nowożytnym .

 

11.45 - 12.00

Przygotowanie do obiadu . Przygotowanie do obiadu , czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience , pełnienie dyżuru .

 

12.00 - 12.30

Obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidlowego posługiwania się sztućcami . Kulturalne zachowanie się przy stole , dbałośc o zdrowie .

 

12.30 - 12.45 - 13.30

Czynności higieniczne w łazience. Relaksacja - muzykoterapia , odpoczynek dzieci 

 

12.45 - 13.30 ( CZĘŚĆ III - POOBIEDNIA ) 

Samodzielna zabawa dzieci - podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela . Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym , dostosowanie zadań do możliwości dzieci .Spacer , obserwacja środowiska przyrodniczego . Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych .

 

13.30 - 14.00

Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazence . Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku 

 

14.00 - 15.45

Zabawy samodzielne dzieci , przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych , pobyt na świeżym powietrzu . Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Rozchodzenie się dzieci .

 

15.45 - 16.15

Czynności higieniczne .Podwieczorek II  - kulturalne zachowanie się przy stole , dbałość o zdrowie .

 

16.15 - 17.00

Zabawy samodzielne dzieci umożliwiające rozwój zainteresowań  i upodobań dzieci . Prace porządkowe .