Przedszkole nr 18 w Bydgoszczy zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania.

 

DOSKONALIMY

organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów.

 

MONITORUJEMY

 indywidualny rozwój każdego dziecka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzymy warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań.

 

BADAMY

gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole i w zależności od wyników prowadzimy zajęcia wspomagające i korygujące jego rozwój. Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy zapewniające wychowankom atrakcyjny i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych. W miarę potrzeb zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne:

 


⇢ 1. Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
⇢ 2. Pedagogika zabawy KLANZA
⇢ 3. Twórcze metody aktywności ruchowej : Orffa, Labana, Kniessów
⇢ 4. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
⇢ 5. Metodę nauczania matematyki wg E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
⇢ 6. Techniki relaksacyjne
⇢ 7. Gimnastyka mózgu wg metody K.Dennisona

➤ Systematycznie współdziałamy z rodzicami. Wśród form są m.in. uroczystości i warsztatowe spotkania. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcje pracy placówki oraz organizacje ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczymy się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Włączamy się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

 

 

➤ Posiadamy własne tradycje ,co podkreśla naszą odrębność i specyfikę placówki. Proponujemy kalendarz uroczystości, imprez i wydarzeń. Promujemy swoją odrębność i specyfikę poprzez biuletyn informacyjny dla rodziców i dzieci oraz stronę internetową.