MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.

Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka, tworzymy warunki do budowania postaw twórczych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

NASZE CELE

Naszym celem jest osiągnięcie stanu gotowości przedszkolnej wychowanka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Naczelnym zadaniem naszego przedszkola jest rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?


Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, a także uczymy odróżniania dobra od zła.

Pełnimy także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.