Przedszkole nr18 współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr1 w Bydgoszczy mieszczącej się przy ul. Jana III Sobieskiego 10 tel. 52 322 34 21 , tel. komórkowy - 667- 662- 984.

 

 

Opiekę psychologiczną sprawuje pani mgr. Marta Czarnecka tel. 52- 506- 69 -26 ,

 

 

a opiekę logopedyczną pani mgr. Natalia Zwierzykowska  tel. 52 5066930

 

 

Od 01.09.2021r. rejestracja dziecka na wizytę w Poradni odbywa się wyłącznie w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy .