Przedszkole nr18 współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr1 w Bydgoszczy mieszczącej się przy ul. Jana III Sobieskiego 10 tel. 52 322 34 21 , tel. komórkowy - 667- 662- 984.

 

 

1.

opiekę psychologiczną sprawuje pani mgr Hanna Rossa  

 

wtorek  14.00 - 17.00

środa 13.00 - 17.00

czwartek 14.00 - 17.00

 

2.

opiekę logopedyczną sprawuje  pani mgr Natalia Zwierzykowska  tel. 52 5066930

 

środa 8.30 -13.30

piątek 8.00 - 13.30 

 

3.

opiekę pedagoga specjalnego sprawuje  pani mgr Magdalena Chwaliszewska 

 

poniedziałek  8.00 - 14.00

wtorek 8.00 13.00

 

 

Od 01.09.2021r. rejestracja dziecka na wizytę w Poradni odbywa się wyłącznie w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy .